3.2. Belirli hususlar

GDO(M)’lardan üretilen gıdaların güvenliğinin değerlendirilmesi için değerlendirme prosedürünün hazırlanması, aşağıdaki önemli ilkelere tabi tutulmaktadır:

  • Dezavantajlı olanlar (bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, yaşlılar ve bebekler) dâhil olmak üzere insan nüfusunun sağlık açısından değerlendirilmesi.
  • Değerlendirme yöntemleri açısından bilimsel verilerin, güvenlik değerlendirmesinin ve iyi uygulamaların gerçekleştirilmesinin arka planı olarak uygulanması. Güvenlik değerlendirmesinin, elde edilen yeni verilere göre revize edilmesi.
  • Genetik modifikasyon işleminin detaylı tanımlanması – örn; eksik veya fazla DNA dizileri, alıcı mikroorganizmaları, nihai donör organizmaları, GDM’ların yapımında uygulanan vektörlerin yapıları; konstrakt; elde edilen GDM’nun tanımı.

Bu ilkeler, GDMların uygulanması ile üretilmiş olan gıdaların güvenlik değerlendirmesi için birkaç önemli nedeni dikkate alarak uygulanmalıdır:

  • İnsanların gıdaya ya da GDM’nun kendisine maruz kalma yolu.
  • Gen ifadesinden, konaktaki metabolik yollardan DNA bozulmasından gelen olası ikincil etkilerle ilgili bilgiler.
  • Kullanılan besin ortamının (makro ve mikro besinleri) detaylı özellikleri ve yan ürünlerin üretimi: endojen toksik maddeler, alerjenler ve fizyolojik aktif maddeler.
  • Mikroplar ve bitkiler arasındaki doğal farklılıkların ve GDM üzerindeki gıda matrisinin etkisinin tanımı.

backnext

Dahili Ağ