Araştırma ve Geliştirme Merkezi "Biointech" Ltd, Bulgaristan (Ar-Ge "Biointech") yeni bilgilerin eğitim ve teknolojik buluşlar için kullanılmasında Ar-Ge’nin rolünü artırmak şeklindeki Avrupa stratejik hedefi doğrultusunda kurulmuştur. Biointech, tüketici ve çevre dostu teknolojiler ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanında araştırma ve geliştirmeyi özellikle teşvik eder ve bunu Bulgar ve Avrupa Üniversitelerinden, araştırma kuruluşlarından, sanayi ve karar verme politikası kurumlarından ilgili alanlardaki uzmanları bir araya getirerek gerçekleştirir. Ar-Ge "Biointech", Yeşil Biyoteknoloji ve özellikle Yeşil Enerji ve Biyo-iktisat alanında üretim, uygulama ve ekonomik planlama alanında uzmanlığa sahiptir. Ar-Ge "Biointech" ekibi, deneyimli eğitimciler ve eğitmenler içerir ve eğitimin her kademesinde gelen kişilerdir. Onlar ders kitabı yazma, kalite güvence, müfredat geliştirme, yeni eğitim teknikleri ve bunların yanı sıra yetişkinler ve gençler için mesleki eğitim ve öğretimde eğitimlerin oluşturulması hususunda uzmanlardır. Bu Merkez’in önemli fonksiyonlarından biri gerek çalışan gerekse işsiz kişilerin giderek daha rekabetçi olan bir toplum ve pazar içinde sürekli değişen bir çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla verilen eğitimlerdir.  Ar-Ge "Biointech", yetişkin ve gençlerin eğitim, teknolojik ve fiziki çevrenin dönüşümlerine adaptasyonunu onların iletişimsel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde deneyim ve iyi uygulamaların bilgi birikimi alışverişi yoluyla aktarılmasını sağlayarak hedeflemektedir. Aynı zamanda kendi personelinin uzmanlığını ve yeterliğini kullanarak, Tempus, INCO-Kopernik, 5FP, NATO, Socrates / Erasmus, Leonardo da Vinci I ve II, LLP, ERASMUS+ programları içerisindeki uluslararası projelerde uzman, koordinatör, yüklenici görevleri altında yer almıştır. (http://www.biointech.org/index.php/en/

Dahili Ağ