Bilgi ve beceri yeterliliği portföyü

 

Bir stajer/çalışanın eğitimini ve yetkinliğini/yeterliliğini kazanma işlemini tamamladığında bir dizi beceri, uygulamalı bilgi ve davranış için uzmanlaştığını gösteren kişisel profösyonel belgeye ihtiyaç duyar.

ECO-Center Bilgi ve beceri yeterliliği portföyü kişinin yeteneklerini, alanla ilgili becerilerini, ve profösyenel gelişim çizelgelerini ön plana çıkaran kanıtların düzenlenmiş olarak toplanmış olduğu dokumanları bir araya getirilmiş olarak sunar.

Bilgi ve beceri yeterliliği portföyünde öngörülen

 • kişinin kendini ve işini hedef dinleyici kitlesine tanıtması
 • profösyenel gelişimin değerlendirilmesine yönelik değerli bir araç olarak kullanılması
 • kariyer değiştirmelerde kılavuz olarak ve profösyenel gelişimi takip eden enstrüman olarak uygulanmasıdır.

Bilgi ve beceri yeterliliği portföyü aşağıdaki gibi bileşenlerden oluşur:

 • Kapak
 • İçindekiler tablosu
 • EUROPASS paketi
 • Referanslar-diğer tüm alakalı uluslararası tanınırlığı olan sertifikalar, aşağıdaki gibi:
  • Profösyonel aktivitelerin kayıtları: özgeçmişler, transkriptler, referanslar, değerlendirme karnesi
  • Kendi kendine öğrenme aktivitesi kayıtları
  • İş dışında ve evde öğrenme aktivitesi kayıtları
  • Özel eğitim seryifikaları/belgeleri
  • Araştırma yada proje çıktıları: yayınlar; önemli sunumlar
  • Liderlik göstergeleri
  • Kişinin yaptığı işi ve katkısını gösteren takım çalışması ve işbirliği projeleri
  • Onurlar/Ödüller

ECO-CENTER iş başvurusu ve kariyer yükselmede kullanıma uygun bireysel Bilgi ve beceri yeterliliği portföyü oluşturmarda yararlanılabilecek kalıplar ve video örnekleri ile desteklenen talimat belgeleri sunmaktadır:

Dahili Ağ