Sofya Üniversitesi Aziz "Kliment Ohridski", Bulgaristan (SU) -proje Koordinatörü, Bulgaristan'da yüksek öğrenim üzerine kurulmuş ilk kurumdur. Sofya Üniversitesi bir yüzyıldan fazla süredir, temel, teorik ve uygulamalı alanlarda üniversite eğitimi ve araştırma konularında önde gelen ulusal bir merkez olmuştur. Bugün 16 Fakülte tarafından sunulan 102 lisans programı ile ülkenin en büyük üniversitesidir. Öğretim kadrosu fen ve beşeri bilimlerin bütün önemli alanlarında Bulgaristan'ın en iyi uzmanlarından oluşmaktadır. Araştırma öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ilke, üniversitenin gerek dersler ve gerekse yapılar (laboratuvarlar, fakülteler vb. ) olarak ilgili alanlardaki en yeni gelişmelere ayak uydurabilmesi  için bir önşart niteliği taşımaktadır. Uluslararası ilişkiler, araştırmayı tetiklediği ve öğretim kalitesini desteklediği ve  geliştirdiği için Üniversitenin evrensel stratejisi içerisinde özel bir öneme sahiptir.  Sofya Üniversitesi, farklı ülkelerden 80'den fazla üniversite ile işbirliği anlaşması yapmış ve böylece geniş bir yelpazede uluslararası projeler gerçekleştirilmekte ve dünyanın her yerinden meslektaşlar ile çok taraflı profesyonel ilişkiler kurulabilmektedir. Ülkedeki üniversiteler arasında öğrenci ve personel hareketlilik oranı en yüksek ve yüksek öğretimde Avrupa standartlarının bakımı en önemli katkıyı sağlayan lider Üniversite konumdadır. (https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng) 

Dahili Ağ