GREENFORCE Ltd., Güney Kıbrıs,  ulusal ve uluslararası düzeyde yeşil teknolojiler/hizmetler pazarını kapsayan aktiviteleri gerçekleştiren küçük ve orta ölçekli ticari şirketi temsil eder. Şirketin ana misyonu sürdürülebilir değer oluşturarak, olumlu iş faaliyetlerini müşterilerine birinci sınıf koordinasyon becerileri ve küresel destek sistemleri ile üstün çözümleri, en yenilikçi teknolojileri, uzmanlık ve bilgiyi çok iyi bir şekilde sunarak desteklemektir. GREENFORCE Ltd. yönetim çözümleri de dahil olmak üzere maliyet-etkin teknik açıdan üstün çevre dostu mal ve hizmetleri sağlayarak müşterileri ile güçlü ilişkiler kurmuştur. Firmanın görevi, firma çalışanları, yüklenicileri ve şirketin faaliyet gösterdiği toplumlarda genel halk için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Dahili Ağ