ECO-Merkez projenin genel amacına katkıda bulunan 6 fikri çıktı üretir: organizasyon ve yetişkin öğrenicilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve yetişkin eğitimi yoluyla ulusal düzeyde kabul edilen beceri ve yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak için AYÇ ve MEÖKTS (ECVET) doğrulama araçlarını uygulayan yetişkin eğitimi ilkelerinin dahil olduğu program ve derslerin planlanması ve geliştirilmesini içerir.

Fikri çıktılar bu genel amaça ulaşma ile ilgili somut çıktılar ve detaylı materyallerden oluşur ve inovasyon elementleri ve daha geniş kullanım/faydalanma potansiyeli ve ortaklık organizasyonları ve diğer sektörler ve seviyelerde etki içerir.

Fikri çıktılar halkın erişimine açık ve ücretsizdir ve kullanmaları teşvik edilir.

O1 ECO-Center ihtiyaç analizi

O2 ECO-Center web sayfası

O3 ECO-Center eğitim programı

O4 ECO-Center kavramı

O5 ECO-Center dağıtım ve kullanım stratejisi

O6 ECO-Center’ın başarıları ve beklentileri

Dahili Ağ