ECO-CENTER – TEMİZ ÇEVRE ÜZERİNE YETİŞKİN EĞİTİMİ İÇİN BİR AVRUPA PROJESİ

 

ECO-CENTER projesi, eğitimde araştırma, temiz çevre alanında yeni eğitim kavramlarının tanıtımı ve yeni esnek bir eğitim programının geliştirilmesi yoluyla AB politikasının gerçekleşmesi için yeni bir stratejik ortaklık türü yaratmayı amaçlamaktadır. Bu programın temel hedef kitlesi öğretmenler/eğitmenler ve eğitimi kolaylaştıran diğer kişilerdir. Program, onlara, farklı bölgelerdeki ihtiyaçların analizi yoluyla yeni iş imkânlarının oluşması için uygun beceri ve yeterlikleri sunmaktadır. 

Proje aynı zamanda, çevre kalitesini arttırmak ve üretim süreçlerinin güvenliğini arttırmak için bilim/teknoloji merkezleri ve geleneksel temelde çalışmakta olan KOBİ’ler arasında yeni bağlantıların kurulmasını da hedeflemektedir. 

Avrupa’da ve küresel pazarda çevre sektöründe rekabeti arttıracak olan, projenin amaçları çerçevesinde yetişkin eğitimi ve öğretiminde yeni kavram türleri sunmaktadır. Eko-teknoloji alanında çalışan insanların yeterliklerini yükseltmek, onlara bu sektörde yeni süreçlerle daha iyi bir tanıtım ve bütünleşme imkânı vermektedir. Bu aynı zamanda, ortak ülkelerin işgücü piyasasındaki hareketliliği ve eğitim sistemini geliştirmektedir.

Dahili Ağ