STRATEJİK ÇOK AMAÇLI MERKEZ

 

ECO-Center, ERASMUS+ Programı kapsamında oluşturulmuştur; Anahtar Eylem 2: İyi Uygulamaların Değişimi ve Yenilik için İşbirliği; Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklık, Proje No 2014-1-BG01-KA204-001645.

ECO-Center, hedef grupların rekabet gücünü arttırmak için tasarlanmış stratejilerin ve eylemlerin oluşturulması ve geliştirilmesi için olan PİLOT bir EĞİTİM MERKEZİDİR. 

ECO-Center; üniversiteleri, araştırma merkezlerini, işletmeleri, örgün ve yaygın eğitim sistemleri arasında köprü oluşturan sosyal ortakları birleştirmektedir. 

ECO-Center, ulusal ekonomide itici bir güç olarak KOBİ’lere odaklanan gelecek odaklı bir endüstri sektöründe çalışmak için sürgün edilmiş olan personeli ve çalışanları geri getirmeyi amaçlamaktadır. 

ECO-Center; yetişkin eğitimi için temiz çevre, eko-teknolojiler ve kültür gibi konular üzerine araştırma ve eğitim gerçekleştiren bir beyin takımı gibi işlemektedir. 

ECO-Center, Temiz Çevre alanında eğitim için yenilikçi programların oluşturulması yoluyla çalışmaktadır. 

Yetişkin eğitimi uzmanları, önemli bir bilgi kaynağı olarak kabul edildiği için, eğitmenlerin rolünü değiştirmek için bazı temel gereklilikler Erasmus+ programı kapsamına dâhil edilmiştir: konu yeterliğinin geliştirilmesi; teori ve pratik arasında bağlantılar kurulması ve öğrenci merkezli yaklaşımın kullanılması. ECO-Center’ın hedef yararlanıcıları: öğretmenler, eğitmenler, öğrenmeyi kolaylaştıran kişiler, rehberlik uzmanları, okul/kurum müdürleri ve siyasi karar vericiler bu gereklilikler için seçilen uygun kişilerdir.

Dahili Ağ