Ekonomik sektör: Çevre koruma

 

AB politikası

AB kalkınma politikası,  çevre koruma hizmetleri için yaygın olarak test edilmiş olan bir dizi yaklaşım uygulayarak temiz çevre kaynak yönetimi için bütünleşik bir çerçeveyi teşvik etmektedir. AB temiz çevre yönetimi politikasının üç önceliği vardır:

  • Çevre dostu ve sürdürülebilir üretime kapsamlı erişim;
  • Çevre kaynaklarının sürdürülebilir ve adil yönetimi için örgüt ve altyapı kurulması ve bunların güçlendirilmesi;
  • Çevre kaynaklarının adil, sürdürülebilir ve uygun kullanımını koordine etmek.

Mali kayıplar

Çevresel sürdürülebilirliğin önemi birçok sektördeki başlıca işletmelerin uygulamaları ile tanınmaktadır. Kaynak tüketimi ve sera gazı üretimi ile ilgili zorluklar, mevzuat, kaynak zinciri, itibar ve tüketici baskısı nedeniyle gitgide daha çok dikkat çekmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) arasında ise iyi çevresel uygulamalar ve biraz farkındalık kanıtı varken, bu gruptaki iş dünyası hala tam olarak dahil olamamış ve etkilenmesi zor olarak durmaktadır. 

Çevresel hasar

Çevresel bozulma; hava, su ve toprak gibi kaynakların tükenmesi, ekosistemlerin tahribi ve yaban hayatının kaybolması ile oluşan çevrenin bozulmasıdır. Bu, zararlı ya da arzu edilmez olarak algılanan çevredeki herhangi bir değişiklik ya da rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Çevresel etki ya da bozulmaya, zaten çok büyük olan ve gittikçe artan insan nüfusunun, sürekli olarak artan ekonomik büyümenin ve kaynakları tüketen ve kirleten teknoloji uygulanmasının birleşmesi neden olmaktadır.  

Problem çözme

Çevre yönetiminde büyüyen sorunların, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenebilecek olan çevre yöneticilerinin, karar vericilerin ve ekosistem işletmecilerinin eğitilmesi ile geliştirilebilecek olan daha yeterli insan kapasitesine ihtiyaç duymaktadır. 

Başarılı bir yaklaşım, bu alanda kapasite sağlayan uluslararası uygulayıcılar ve kuruluşlar arasında paylaşılacak olan en iyi çözümleri uygulamak için sağlam kurumların ve güçlü işbirliğinin gelişimini gerektirir. 

Çevre koruma sektörü aşağıdakilere ihtiyaç duymaktadır:

  • İyi eğitimli uzmanlar ve yöneticiler;
  • Esnek niteliklere ve uygun becerilere ve yeterliklere sahip bireyler;
  • Yurtdışında ve uluslararası düzeyde edinilmiş yeterliklerin karşılıklı tanınması;
  • Çeşitli ulusal yeterlik sistemleri ve Mesleki ve Yetişkin Eğitim ve Öğretim programları arasında şeffaflık.

Dahili Ağ