ECO-Center ölçütlerinin faydaları

 

Hedef Gruplar aşağıdakilerden faydalanmaktadır:

 • Öğrenme motivasyonları için yoğun destek;
 • Yeterlilik değerlendirme için iyi ulusal uygulamaların gerçekleştirilmesi;
 • Sektörel yeterlilik tanımlaması ve çok dilli bir e-portal için ECVET tabanlı sistem;
 • ECO-Center Bilgi ve Beceri pasaportu ve uygulanabilirlik üzerine talimatlar için bir e-program;
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenim yöntemlerine dayalı ECO-Center eğitim programı;
 • Eğitim Yolları şeklinde birleştirilmiş eğitim üniteleriyle birlikte bir dizi Öğrenme Çıktıları;

Hedef sektörler aşağıdakilerden faydalanmaktadır:

 • Sektörel ağ ve 5 atölye çalışmasının düzenlenmesi;
 • ECO-Center ürünlerinin onaylanması ve sektörel düzeyde 5 ölçme etkinliğinin düzenlenmesi.
 • Proje sonuçlarının ilgili sektörlere yerleştirilmesi;
 • Çok dilli yaygınlaştırma malzemeleri: broşürler, bildiriler, posterler; web sayfası bilgileri ve diğerleri. 

Bölgesel gelişim aşağıdakilerden faydalanmaktadır:

 • Standartlaştırılmış, kullanıcı merkezli Merkezi Eğitim ve Öğretim yolları;
 • Bulgaristan, Almanya, Türkiye ve Kıbrıs’taki eğitim ve sanayi sektörlerine tanıtılmak üzere ECO-Center alanındaki yeterlilik tanımlamaları;
 • Küresel olarak erişilebilir ECO-Center e-portalı;
 • Bulgaristan, Almanya, Türkiye ve Kıbrıs’tan gelen stajyerlere sunulan testler ve sertifikalar;
 • Proje çıktılarının sunumu için ECO-Center ulusal atölyeleri;
 • Daha geniş bir kitlenin katılımıyla düzenlenen uluslararası atölyeler;
 • ECO-Center modelinin ileri uygulamaları için benzer bir girişimle takım etkinlikleri;
 • Güney Doğu Avrupa, Horizon 2020 Programı ve diğerleri gibi başka AB girişimlerinin tanıtılması.

Dahili Ağ