Yeterlilikler kataloğu

 

Yeterlilikler birbiriyle alakalı bir grup bilgi, beceriler, yetenekler ve taahhütleri kümesi anlamına gelir.  Bunlar kişiyi bir iş pozisyonuna başarıyla başvurmak için etkinleştirir. Yeterlilikler çalışanın performansına katkıda bulunur ve böylece kurumsal başarı ile sonuçlanır. Yeterliliklerin ana bileşenleri aşağıdaki gibi tanımlanır:

  • Bilgi: eğitim ve /veya tecrübe ile kazanılan olguların, gerçeklerin ve ilkelerin algılanması. Sonuçta kişilerin bilgileri güncellenmiş/yükseltilmiş, yeni bilgiler benimsenmiştir.
  • Beceri:uzman eğitim yoluyla elde edilen zihinsel ve fiziksel işlemlerdeki geliştirilen yeterlilik. Sonuçta başarılı bir performans yeteneği kazanılır.
  • Yetenek ve bireysel özellikler:yetenek belirli bir mesleğe bağlı fiziksel/zihinsel faaliyetlerde; kişinin eşsiz kişiliğini yansıtacak özel davranışlar, nitelikler veya bireylerin özellikleridir.Sonuç bireysel performans katılımı için güçlü bir temel oluşturmaktır.

Yeterlilikler, kursiyerler/çalışanlara yeteneklerini artırmaları için yol haritalarıdır. Onlar sadece sonuçtan ziyade sonuçları nasıl elde ettiklerine odaklanırlar. Böylece yeterlilik verileri çalışanı geliştirme, tanıtım, eğitim ve yeni işe alım/seçim kararları almada kullanılır.

21 küresel ekonominin en büyük zorluklarından birisi, daha yeşil bir ekonomiye geçişi gerçekleştirmektir. Günümüzde, çevreci beceri eksikliği, çevresel hizmetlerinde dahil olduğu bir dizi sektörde önemli bir darboğaz olarak kabul edilmektedir. Temiz teknolojilerin benimsenmesi ve dağıtımı çevresel yetenekleri gerektirir. Çevreci yetenekleri, ekonomiler ve işletmelerin, işçiler ve girişimcilerin hızla değişen çevre politikaları ve/veya iklim değişikliği tarafından dayatılan değişimlere uyum sağlamaları için önemlidir.

AB politikasına uygun olarak çevreci ekonomilerin ihtiyaçlarına binaen temiz çevre alanındaki yetişkin eğitim verenler için yeterlikler dizisi ve çevreci yetenekleri tanımlamaları yapılarak ECO Merkezi Yeterlilikler Kataloğu oluşturulmuştur. Bu kataloglar içinde ki yeterlilikler, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi referans seviyeleri ve ana tanımlayıcılara göre tarif edilmiştir: bilgi, beceri ve kişisel etkinlik yetkinlikleri sosyal becerileri. Bu genel hatları ile yetişkin kursiyerlerin özel bilişsel ve teknik yetenekleri yanı sıra eğitim modeli aracılığı ile sunulan dersler ile yeniden inşa edebilir ve yeniden vasıflanabilirler. ISCO tarafından öngörülen açıklama profilleri ulusal/AB profesyonel/mesleki gerekliliklere uymaktadır. 

Dahili Ağ