SOKO Enstitüsü GmbH, Bielefeld Almanya merkezli olarak ve devlet daireleri, üniversiteler ve diğer kurumlar adına ampirik birincil araştırma için 1991 yılında kurulmuş orta ölçekli Sosyal Araştırma Enstitüsüdür. Yüksek bilimsel düzeyde faaliyet gösterir ve sosyal araştırmanın tüm kurallarına uyarak nicel ve nitel araştırmalar yapar ve toplanan verileri değerlendirir. Öncelikleri, işgücü piyasası ve sosyal politika, eğitim politikası ve yenilenebilir enerji sektörüdür. Genellikle SOKO Enstitüsü, uygulamaların değerlendirilmesi çalışmaları üzerine yoğunlaşır, örneğin Ekolojik Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Çevre ve Nükleer Güvenlik Federal Bakanlığı ve Sağlık Eğitim Federal Merkezi'nin adına proje değerlendirilmesi çalışmalarını gerçekleştirir.SOKO Enstitüsü’nün diğer bir ilgi alanı da öğretmenler ve eğitimciler için müfredat geliştirme ve testlerini gerçekleştirme çalışmalarıdır. (http://www.soko-institut.de/

Dahili Ağ