2. BASAMAK

Profesyonel alanınız ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi düzeyiniz nedir?

 

Çevre Etiği (ENV-ETH)  AYÇ 5  AYÇ 6
Halk Sağlığı (PUB-HLT)  AYÇ 5  AYÇ 6
Mevzuat (LEG)  AYÇ 5  AYÇ 6

Dahili Ağ