2. BASAMAK

Profesyonel alanınız ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi düzeyiniz nedir?

 

Yönetim (MAN)  AYÇ 5  AYÇ 6
Halkla ilişkiler (PUB-REL)  AYÇ 5  AYÇ 6
İktisat (ECN)  AYÇ 5  AYÇ 6

Dahili Ağ