Καλώς ήρθατε στο ECO-Center για ηλεκτρονική κατάρτιση!

Σας προσφέρουμε ευκαιρίες για τη βελτίωση / την επικαιροποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων σας στον τομέα του καθαρού περιβάλλοντος με τη βοήθεια του προγράμματος μας για ηλεκτρονική κατάρτιση. Αυτό αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και προσφέρεται σε σας ως ένα σύνολο ευέλικτων επιλογών για  φιλοξενία, τεχνολογία και επίπεδα κατάρτισης.  Είχε σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας, τις απαιτήσεις και τις πιο σημαντικές ικανότητες.

Αν είστε εκπαιδευτικός / εκπαιδευτής ή άλλου είδους εκπαιδευτικός διευκόλυνσης στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων· αν είστε υπάλληλος καριέρας, σύμβουλος, επιθεωρητής, διευθντής σχολείου / διευθυντής ή ασχολείστε  με τη διαχείριση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης  των ενηλίκων, ακολουθήστε τη διαδικασία σε 4 βήματα για να αποκτήσετε νέες ειδικές ικανότητες / πράσινες δεξιότητες και νέες προοπτικές για την αύξηση των θέσεων εργασίας και για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.

ΒΗΜΑ 1

Σε ποιά ομάδα-στόχο ανήκετε?

Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων ISCO 2320
Καθηγητές για ενήλικους στα Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης ISCO 2320
Επαγγελματίες σύμβουλοι προσωπικού και επαγγελματικού προσανατολισμού ISCO 2423; ISCO 2424
Διευθυντές εκπαίδευσης ISCO 1345; ISCO 2351
Ειδικοί επιστήμονες επί των διδακτικών μεθόδων• Αναλυτές διοίκησης και οργάνωσης• ISCO 1345; ISCO 2421
Ειδικοί επιστήμονες επί της εκπαίδευσης ενηλίκων ISCO 2424; ISCO 2351

Intranet