Το ECO-Center αναπτύσσει 6 διανοητικά παραδοτέα, τα οποία συντείνουν στην επίτευξη του κοινού στόχου του σχεδίου: εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων / κύκλων μαθημάτων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διάφορων φορέων και εκπαιδευόμενων ενηλίκων και εφαρμόζουν επικυρωμένα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος (EKVET), ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, δεκτών σε εθνικό επίπεδο, μέσω εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτά περιλαμβάνουν αντικειμενικά αποτελέσματα και υλικό που έχουν σχέση με την επίτευξη του κοινού στόχου και περιέχουν καινοτομικά στοιχεία και περιθώριο για ευρύτερη χρήση / εκμετάλλευση και επίδραση στο πλαίσιο των εταίρων και σε άλλους φορείς και επίπεδα. Αυτά έχουν ελεύθερη πρόσβαση, είναι διαθέσιμα και διαδίδονται δημοσίως.

O1 ECO-CENTER χριαζεται αναλυση

O2 Ιστοσελίδα ECO-Center

O3 ECO-Center πρόγραμμα για μάθησης

O4 πρωτότυπο ECO-Center για τον έλεγχο

O5 ECO-Center διάδοση και στρατηγική χρήση

O6 ECO-Center επιτεύγματα και προοπτικές

Intranet