ΚΈΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΉΣΕΩΝ

 

ECO-Center δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus· Δράση-κλειδί 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών· Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, του έργου № 2014-1-BG01-KA204-001645.

Το ECO-Center είναι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ κέντρο PILOT για την δημιουργία και την ανάπτυξη στρατηγικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ομάδων στόχου. 

Το ECO-Center ενοποιεί πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, οικοδομώντας γέφυρες μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαιδευτικά συστήματα.

 Το ECO-Center στοχεύει να επαναφέρει το προσωπικό, που αποβλήθηκε, και τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στην εργασία σε ένα μελλοντικό προσανατολισμό βιομηχανικό τομέα, με έμφαση στις ΜΜΕ ως κινητήρια δύναμη της εθνικής οικονομίας.

Το ECO-Center λειτουργεί ως ένα think-tank για την εκπαίδευση ενηλίκων που εκτελούν την έρευνα και την εκπαίδευση σε θέματα όπως το καθαρό περιβάλλον, οικολογικές τεχνολογίες και τον πολιτισμό.

Το ECO-Center λειτουργεί μέσω της δημιουργίας του καινοτόμου προγράμματος για την εκπαίδευση στον τομέα του καθαρού περιβάλλοντος.

Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων αναγνωρίζονται ως μια σημαντική πηγή γνώσης, οι διάφορες βασικές απαιτήσεις για την αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Erasmus +:  βελτίωση της ικανότητας θέματος, δημιουργία δεσμών ανάμεσα στη θεωρία και την πρακτική και τη χρήση της κεντρική-μαθησή προσέγγισης.

 Δικαιούχοι του στόχου του ECO-Center: εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, μάθησης, επαγγελματίες καθοδήγησης, Οι διευθυντές και υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων είναι τα επιλεγμένα θέματα προσαρμογής αυτών των απαιτήσεων.

Intranet