Mοντέλο του ECO-Center για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης για τους ενήλικες

 

Το προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνει τρισδιάστατη δομή με βασικά στοιχεία ως εξής:

1. Πίνακα κατάρτισης ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα σε καθαρό περιβάλλον, με συγκεκριμένο περιεχόμενο και δομικά στοιχεία: γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, σύνολο διαδρομών εκπαίδευσης που έχουν σχεδιαστεί για να αντιστοιχούν στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των ομάδων στόχου του έργου, με Ευρωπαϊκά εργαλεία για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των προσόντων: EUROPASS, EQF και Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

2.  Πίνακα εξέλιξης της σταδιοδρομίας, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Κατάλογος αρμοδιοτήτων σε καθαρό περιβάλλον: σύνολο από περιγραφές των αρμοδιοτήτων για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα του έργου.
 • Πσιτοποιητικό των γνώσεων και δεξιοτήτων: σύνολο παραδειγματικών εγγράφων για το σχηματισμό ατομικού επαγγελματικού μαθητή χαρτοφυλακίου του εκπαιδευόμενου.
 • Πληροφορίες για επιτυχή έργα στον τομέα του περιβάλλοντος: παραδείγματα εγκριμένων ή υλοποιημένων επιρημονικο-ερευνητικών (εκπαιδευτικών) επιχειρηματικών σχεδίων με έμφαση στα προβλήματα του  περιβάλλοντος.

3. Βάση δεδομένων για το καθαρό περιβάλλον: μια μετα - βάση των διαδικτυακών πηγών στον τομέα του έργου, δομημένη σε κατηγορίες που σχετίζονται με τα κύρια θέματα των αναπτυγμένων προγραμμάτων κατάρτισης, ενημερωμένες οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και κατατοπιστικό νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.

Ο πίνακας κατάρτισης και οι πίνακας ανάπτυξης της καριέρας είναι λογικά ενωμένοι σε ένα μοντέλο  ECO-Center βασισμένο στις αρμοδιότητες. Η υλοποίηση του μοντέλου περιλαμβάνει 5 στάδια ως εξής:

 • Ανάλυση των αναγκών,
 • Σχεδιασμός του μοντέλου,
 • Ανάπτυξη του μοντέλου,
 • Εκτέλεση του μοντέλου,
 • Αξιολόγηση του μοντέλου.

Το μοντέλο είναι δομημένο σε ιεραρχική αρχή - πυραμίδα που αποτελείται από πολλά προοδευτικά στρώματα μέχρι την απόκτηση ορισμένης ικανότητας μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης.

pyramid

Σχ. 1. Πυραμιδική δομή του μοντέλου κατάρτισης

 • Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι ήπιες δεξιότητες (SoftSkills - SS), μεταξύ των οποίων είναι οι ατομικές ιδιότητες, η συνηγορία, οι δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι δεξιότητες (αυτο)διαχείρισης, οι οργανωτικές δεξιότητες, η ικανότητα να θέσουμε στόχους προτεραιότητας, η επαγγελματική καθοδήγηση, η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης,  η εργασία σε συνεργασία.
 • Το επόμενο στρώμα καλύπτει τις Ειδικές Ικανότητες Στόχων (TSS), σύμφωνα με τις ομάδες-στόχους του ECO-center: Οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της ΕΕΚ για τους ενήλικες· Οι εκπαιδευτικοί των ενηλίκων στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) · Οι ειδικοί στον τομέα της διαχείρισης του προσωπικού και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας· Τα ηγετικά στελέχη στον τομέα της εκπαίδευσηςˑ Οι ειδικοί σε εκπαιδευτικές μεθόδους· Οι αναλυτές στη διαχείριση και την οργάνωσης· Οι ειδικοί στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Ακολουθούν οι Επαγγελματικής αρμοδιοτητες / Πράσινες δεξιότητες στον τομέα του έργου – που αναπτύχθηκαν για τα 12 επιλεγμένα επαγγέλματα και τα επίπεδα 5, 6 και 7 του ΕΠΕΠ.
 • Στο ανώτερο στρώμα τοποθετούνται τα Μονοπάτια Κατάρτισης (ΜΚ), διατεταγμένα έτσι ώστε ο ειδικόςνα είναι σε θέση να αποκτήσει ειδικές ικανότητες / πράσινες δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα / επίπεδο EQF.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό μοντέλο ECO-Center μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις και άτομα που αναζητούν εργασία για την προώθηση της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού. Για την επίτευξη της αποστολής του, το μοντέλο είναι οργανωμένη σε δύο κατευθύνσεις - ακαδημαϊκό μοντέλο και ένα μοντέλο εργασίας.

 • Το ακαδημαϊκό μοντέλο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της επίσημης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σχετικά με την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών. 
 • Μοντέλο χώρο εργασίας έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων του κλάδου για το σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού, επιχειρηματικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, της έρευνας και επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Ειδικά το περιεχόμενο της κατάρτισης αποτελείται από διαφορετικούς τύπους των μαθημάτων προσανατολισμένων ομάδων στόχου του έργου για τα επίπεδα 5, 6 και 7 του ΕΠΕΠ.

Είδος του κύκλου μαθημάτων Για την ομάδα-στόχο: Αριθμός των κύκλων μαθηματων/Θεματική κατεύθυνση Αριθμός αποτελεσμάτων της κατάρτισης

Επίπεδο

EQF;

Ακαδημαϊκοί  κύκλοι σπουδών Καθηγητές επαγγελματικής  κατάρτισης στην ΕΚΕ 2 κύκλοι μαθημάτων / «Οικο-Βιοτεχνολογία» 4 6/7
Μαθήματα κατάρτισης προσανατολισμένα στη δουλειά Εκπαιδευτικοί ενηλίκων στο ΚΕΚ που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους,  που πλήττονται από την ανεργία,  αναδιάρθρωση και  μεταβάση στην καριέρα 2 κύκλοι μαθημάτων / «Οικολογική  ευεαισθητοποίηση και διαχείριση” 4 6/7
Εμπλουτισμένοι κύκλοι μαθημάτων Υπάλληλοι καριέρας, σύμβουλοι, επιθεωρητές, διευθυντές, διαχειριστές, άλλα διευθυντικά στελέχη σε τέτοια ιδρύματα,  διοικητικό προσωπικό που δεν ασχολείται με εκπαίδευση 2 κύκλοι μαθημάτων / «Οικολογικό Δίκαιο και Ηθική» 4 5/6

Προσαρμοσμένο σας  ανάγκες σας

Προσαρμοσμένο σας ανάγκες σας

Φάση  ΜέτραΠροϊόντα
Ανάλυση των αναγκών
  • Διεξαγωγή έρευνας σε κάθε χώρα – εταίρο για τη συσσώρευση επίκαιρων πληροφοριών για τις εθνικές περιβαλλοντολογικές πολιτικέςτις προοπτικές και τα προγράμματα απασχόλησης τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τα εκπαιδευτικά προγράμματατην σχέση μεταξύ των εθνικών απαιτήσεων και των εκπαιδευτικών στάνταρ της Ε.Ε.
  • Παρουσίασηέκθεσηςστηβάσηανάλυσηςτωνπαραπάνωθεμάτων.
  Έκδοσησυνοπτικήςέκθεσηςκαισυμπερασμάτων
 • ΑνάλυσητωναναγκώνECO-Center                                                                                              
  Σχεδιασμός του μοντέλου ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 • Μέτρα
 • Προϊόντα
 • Μέτρα
 • Προϊόντα
 • Επιλογήεκπαιδευτικούσχεδιασμούκαιπροσέγγισης
  • Online
  • Offline
  • Μέσω εκπαιδευτή
  Έντυπα
 • Επιλογήεκπαιδευτικούσχεδιασμούκαιπροσέγγισης
  • Online
  • Offline
  • Μέσω εκπαιδευτή
  Έντυπα
Ανάπτυξη του μοντέλου
  • Καθορισμός «μαλακών» ικανοτήτων
  • Καθορισμόςειδικώνικανοτήτωνγιατιςομάδεςστόχου
  Καθορισμόςεπαγγελματικώνικανοτήτων  / πράσινων δεξιοτήτων για επίπεδο ΕΠΕΠ
  • Καθορισμός «μαλακών» ικανοτήτων
  • Καθορισμόςειδικώνικανοτήτωνγιατιςομάδεςστόχου
  Καθορισμόςεπαγγελματικώνικανοτήτων / πράσινων δεξιοτήτων για επίπεδο ΕΠΕΠ
Εφαρμογή του μοντέλου
  • Εκπόνησηεκπαιδευτικούυλικούανάπτυξηπεριόδωνμάθησης
  • Επιμέλειαεγχειριδίουτουεκπαιδευτή
  Επιμέλειαοδηγούγιατουςεκπαιδευόμενους
  • Εκπόνησηεκπαιδευτικούυλικούανάπτυξηπεριόδωνμάθησης
  • Επιμέλειαεγχειριδίουτουεκπαιδευτή
  Επιμέλειαοδηγούγιατουςεκπαιδευόμενους
Αξιολόγηση του μοντέλου
  • Διεξαγωγήπιλοτικήςεκπαίδευσης
  Διεξαγωγή διαμορφωτικής αξιολόγησης
  • Διεξαγωγήπιλοτικήςεκπαίδευσης
  Διεξαγωγή διαμορφωτικής αξιολόγησης

Intranet