Πιστοποιητικό των γνώσεων και των δεξιοτήτων

 

Κάθε εκπαιδευόμενος/εργαζόμενος χρειάζεται ένα προσωπικό επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο που να καταδεικνύει το εύρος των δεξιοτήτων, των πρακτικών γνώσεων και των στάσεων κατά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την απόκτηση ικανοτήτων/προσόντων.

Στο έργο ECO-Center το Πιστοποιητικό των γνώσεων και των δεξιοτήτων παρέχει μια σειρά από έγγραφα, τα οποία αποτελούν μια διατεταγμένη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την απόδειξη των δυνατοτήτων και των πιο σημαντικών δεξιοτήτων, καθώς και για την παρακολούθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευόμενου / του εργαζόμενου.

Το Πιστοποιητικό των γνώσεων και των δεξιοτήτων αποτελεί ένα εργαλείο που:

 • Αντιπροσωπεύει ένα πρόσωπο και το έργο του ενώπιον του αντίστοιχου στοχευόμενου κοινού,
 • Χρησιμοποιείται ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της επαγγελματικής ανάπτυξης,
 • Ισχύει ως πλοηγός για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και ως ένα μέσο παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης.

Το πιστοποιητικό των γνώσεων και των δεξιοτήτων περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχικών συστατικών ως εξής:

 • Αρχική Σελίδα
 • Περιεχόμενο
 • Πακέτο EUROPASS
 • Δικαιολογητικά - όλα τα άλλα κατάλληλα και διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά όπως:
  • Έγγραφα για επαγγελματικές δραστηριότητες: βιογραφικά, επικυρωμένα αντίγραφα, συστάσεις και τις βασικές εκτιμήσεις,
  • Έγγραφα για δραστηριότητες αυτομάθησης,
  • Έγγραφα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός της εργασίας και στο σπίτι,
  • Πιστοποιητικά / αποδείξεις για εξειδικευμένη κατάρτιση,
  • Μελέτες ή αποτελέσματα έργων: κατάλογος εκδόσεων, σημαντικές παρουσιάσεις,
  • Επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων,
  • Oμαδική εργασία ή συνεργασία σχετικά με έργα που υπογραμμίζουν την εργασία και τη συνεισφορά του ατόμου,
  • Διακρίσεις / Βραβεία.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή του Πιστοποιητικού για ατομικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες της αίτησης για θέση εργασίας και την προώθηση της σταδιοδρομίας, το πρόγραμμα ECO-Center προσφέρει έγγραφα με οδηγίες που είναι εφοδιασμένα με πρότυπα και παραδείγματα βίντεο:

Intranet