Индекс на статията

2.5.1. Инсектициди

Инсектицидите са токсични химикали, предназначени за умишлено въвеждане в околната среда с цел унищожаване на насекоми. Те също могат да оказват отрицателно въздействие върху екосистемата. При пръскане лесно замърсяват въздуха, почвите и водите.  

Интранет