6. Επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών

Σε όλους τους οικισμούς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μια σειρά παραγόντων κατά την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών για τη συλλογή και διάθεση των στερεών αποβλήτων.

Συλλογή. Οι δήμοι συχνά ξοδεύουν το 70% των λειτουργικών προϋπολογισμών τους μόνο για τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων. Αυτό οφείλεται στό αυξανόμενο κόστος μεταφοράς, στα παλιά, κακοσυντηρημένα μηχανημάτων και στις υπάρχουσες αναποτελεσματικες διαδρομές συλλογής. Οι πόλεις μπορούν να αναθέτουν την υπηρεσία αυτή σε ιδιωτικές εταιρείες. Η εμπειρία δείχνει ότι η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, η οποία πραγματοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα στοχίζει από 20% σε 40% λιγότερο σε σχέση με την επεξεργασία που πραγματοποιείται από τον δημόσιο τομέα, και η ιδιωτικοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών και η διευκόλυνση της εισόδου ιδιωτικών πορμηθευτών συμβάλει στην υλοποίηση των «καλύτερων» πρακτικών και των κατάλληλων τεχνολογιών. Ωστόσο, οι αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία των αποβλήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μια τέτοια αλλαγή συνήθως απαιτεί την ταυτόχρονη μείωση της απασχόλησης στον τομέα αυτό [σύνδεση με: World Bank's Urban Waste site: Private Sector Participation], καθώς και θεσμικών μετατόπιση της εστίασης των αρχών του δημόσιου τομέα από την παροχή υπηρεσιών πρός την εποπτεία και τη ρύθμιση (και οι δύο έχουν ώς στόχο να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και δεν συνωμοτούν μεταξύ τους).

Η καταστροφή και η εναλλακτικές λύσεις της. Κατά το σχεδιασμό της εφαρμογής των τεχνολογιών για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων ΧΥΤΑ είναι δαπανηρές και οι μικρές και μεσαίαες μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να δοκιμαστούν,
  • Η τάση στους δήμους προς την εφαρμογή ακριβών σύγχρονων τεχνολογιών χωρίς απόβλητα, όπως οχήματα συλλογής και εργοστάσια επεξεργασίας οδηγεί συχνά σε πρόσθετες δαπάνες για την εκπαίδευση και τη συντήρηση,
  • Η βελτίωση της συλλογής των αποβλήτων, η οποία συμπεριλαβάνει μέτρα όπως υποχρεωτικά πρότυπα για τη διάθεση στους χώρους υγειονομικής ταφής και φθηνή αποκατάσταση, συνοδευόμενα από βελτίωση των στρατηγικών για τη μείωση των αποβλήτων μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σύγκριση με την ανάπτυξη νέων δαπανηρών μονάδων για την επεξεργασία των αποβλήτων.

Υγειονομική περίθαλψη.

Η τοξικές απορροές, η ρύπανση των υδατικών και εδαφικών πόρων, οι εκπομπές μεθανίου από χωματερές και χώρους που συχνά αργότερα μετατρέπονται σε ανεπίσημους οικισμούς είναι μόνο μερικές από τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές προκλήσεις που οφείλονται στην έλλειψη κονδυλίων για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Η ανεξέλεγκτη διάθεση απειλεί άμεσα την υγεία τόσο των εργαζομένων στον άτυπο τομέα όσο και εκείνων των κατοίκων που ζουν κοντά. Επιπλέον, η ανεξέλεγκτη διάθεση έχει αρνητικές επιπτώσεις σε όλους που ζουν στις πόλεις - με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία της πόλης στο σύνολό της μέσω της μόλυνσης της ύδρευσης, του αέρα και του εδάφους. Οι αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις τρέχουσες στρατηγικές τους για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς τα και οφέλη για την υγεία και την αποδοτηκότητα του κόστους για τον εκσυγχρονισμού αυτών των μεθόδων επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα η ανάδειξη των βελτιώσεων στους χώρους υγειονομικής ταφής, η διεύρυνση της συλλογής σκληρών αποβλήτων ή άλλα μέτρα που θα έχουν προτεραιότητα για επένδυση σε αυτά.

Η μεταποιητική βιομηχανία στο σύνολό της είναι εξαιρετικά μεταβλητή και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων των επιχειρήσεων, από αυτές που συλλέγουν και επεξεργάζονται όλα τα είδη των υλικών, ως εκείνες που επαναχρησιμοποιούν υλικά ή κατασκευάζουν προϊόντα με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Η βιομηχανία υποστηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις στη δημόσια εκπαίδευση, τις διαβουλεύσεις, τη μεταφορά, τη διαμεσολάβηση και τη λιανική πώληση των ανακυκλωμένων προϊόντων. Η παραγωγή που βασίζεται στην ανακύκλωση δίνει τα μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στα πλαίσια του βιομηχανικού τομέα και η εργασία με ανακυκλωμένα υλικά είναι επικερδής.

Μια άλλη προσέγγιση είναι να παράγεται ένα προϊόν που είναι ήδη στην αγορά, με την προσθήκη ανακυκλωμένων υλικών αντί νέων υλικών ή να παράγονται ανακυκλωμένα προϊόντα επιτόπου με τοπικά υλικά. Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των προϊόντων στη σημερινή αγορά είναι πραγματικά νέες εφευρέσεις.

Στη βιομηχανία μεταποίησης, οι ευκαιρίες για τους μικρούς επιχειρηματίες είναι σχεδόν απεριόριστες. Ωστόσο, είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει κανείς ορισμένα είδη επιχειρήσεων από ό,τι άλλα. Επειδή η προσθήκη αξίας στα υλικά είναι ζωτικής σημασίας για να είναι κερδοφόρα, μία προσέγγιση είναι να χρησιμοποιειται υλικό που έχει προς το παρόν πολύ χαμηλή ή αρνητική αξία, προκειμένου να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία στην αγορά. Λόγω της χαμηλής τιμής τους, υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τη χρήση πράσινου ή πολύχρωμου γυαλιού, χαρτιού, πλαστικών, φθαρμένων ελαστικών και απορριμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, όπως μεταχειρισμένη ξυλεία κ.λπ.

Οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί αυξάνονται κατά τη συλλογή, επεξεργασία και παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών. Η διαλογή και επεξεργασία των υλικών αυτών παρέχει δέκα φορές περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι η απόρριψή τους.

Οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά για να φτειάχνουν νέα προϊόντα απασχολούν ακόμα περισσότερους ανθρώπους και με υψηλότερους μισθούς από τις εταιρείες διαλογής και επεξεργασίας. Για παράδειγμα, ορισμένα εργαστάσια που βασίζονται σε ανακυκλωμένο χαρτί και κατασκευαστές πλαστικών προϊόντων απασχολούν μεταξύ 25 και 60 φορές περισσότερους εργαζομένους από τους χώρους υγειονομικής ταφής.

backnext

Intranet